Način gretja prostora pri talnem gretju je bistveno drugačen kot pri radiatorskem ogrevanju. Topla ogrevalna voda, ki kroži po ceveh, oddaja toploto estrihu, ta pa nato skoraj vso toploto oddaja s sevanjem. Prav tako so temperature pri tleh najvišje, proti stropu pa padajo, tako je temperetaurni profil po višini najbližji idealnemu. Zaradi takega toplotnega profila je tudi temperatura zraka nižja, in s tem tudi prihranek pri energiji.

Zaradi velike grelne površine je lahko temperatura tal nižja, in ker je kroženje zraka minimalno, je prav tako dvigovanje prahu manjše. Med drugimi prednostmi je tudi ta, da je talno gretje nevidno in ga polagamo po celem tlorisu prostora, pozorni moramo biti pri pritrditvah v tla, saj se s tem izognemu dodatnemu popravilu položenega talnega gretja.

  • Učinkovito
  • Natančno
  • Cenovno ugodno
  • Kvalitetno